start

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją rektora.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego:

  •     określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  •     wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki uczelnianej,
  •     opiniowanie sprawozdań kierownika biblioteki uczelnianej składanych Rektorowi.


Skład Rady Bibliotecznej:

dr Leokadia Styrcz-Przebinda - Przewodnicząca


dr Piotr Łopatkiewicz - przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak - przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Judyta Zajdel - Kierownik Biblioteki PWSZ
mgr Jolanta Witkoś - przedstawiciel pracowników biblioteki
Anna Szafarz - przedstawiciel studentów

Regulamin Rady Bibliotecznej

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito