start

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Korzystać z niej mogą pracownicy oraz studenci Uczelni. Umożliwia sprowadzenie książek, kserokopii artykułów lub skanów z innych bibliotek.

 
Osoba, która chce skorzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej przed złożeniem zamówienia powinna upewnić się czy poszukiwana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki PWSZ a także w pozostałych bibliotekach krośnieńskich.

 
W celu ustalenia lokalizacji poszukiwanych materiałów można skorzystać z katalogów on-line innych polskich bibliotek lub katalogów centralnych:
 

  •     NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny www.nukat.edu.pl
  •     KaRo - Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/


 
W przypadku zamówienia wybranej pozycji należy podać pełne dane bibliograficzne:
 

  •     książka (nazwisko autora, redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo),
  •     kserokopia (nazwisko autora, redaktora, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, rok wydania, numery stron).


 
Czas realizacji zamówienia: 1-2 tygodni
Materiały sprowadza się na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą, a prolongata może być dokonana tylko za zgodą tej biblioteki. Wypożyczone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej.

Szczegóły dotyczące zamawiania książek z innych bibliotek określa
Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 
Kontakt:

wmb@pwsz.krosno.pl

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito