start

Czasopisma

Wykaz czasopism studenckich wydawanych elektronicznie kliknij

  Wykaz czasopism prenumerowanych w 2020 r. przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

 

 

 1.  

Analityka : Nauka i Praktyka

 1.  

Antropomotoryka

 1.  

Arcana

 1.  

Architektura Murator

 1.  

Argumenty i Fakty

 1.  

Aura

 1.  

Auto Moto Serwis

 1.  

Bibliotekarz

 1.  

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 1.  

Cement Wapno Beton

 1.  

Chemia i Biznes

 1.  

Chemia Przemysłowa

 1.  

Chłodnictwo

 1.  

Ciepłownictwo Ogrzewalnictwo Wentylacja

 1.  

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

 1.  

Czas Literatury

 1.  

Der Spiegel

 1.  

Dialog

 1.  

Do Rzeczy

 1.  

Dozór Techniczny

 1.  

Dziennik Gazeta Prawna

 1.  

Edukacja Wczesnoszkolna

 1.  

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

 1.  

Energetyka

 1.  

Energetyka Cieplna i Zawodowa

 1.  

Energia i Recykling

 1.  

Energia Gigawat Info

 1.  

English Matters

 1.  

Finanse Publiczne

 1.  

Forum

 1.  

Forum Akademickie

 1.  

Forum Eksploatatora

 1.  

Fotowoltaika : magazyn

 1.  

Gaz Woda i Technika Sanitarna

 1.  

Gazeta Przemysłu Drzewnego

 1.  

Gazeta Wyborcza

 1.  

Globenergia

 1.  

Gość Niedzielny

 1.  

Herbalism

 1.  

Horyzonty Anglistyki

 1.  

Gospodarka Mięsna

 1.  

Instal

 1.  

International Journal of Contemporary Management

 1.  

Inżynier Budownictwa

 1.  

Inżyniera i Budownictwo

 1.  

IT w Administracji

 1.  

IT Professional

 1.  

Jachting

 1.  

Język Polski

 1.  

Język Polski w Gimnazjum

 1.  

Język Polski w Szkole Podstawowej

 1.  

Kierunek Spożywczy

 1.  

Kino

 1.  

Komputer Świat

 1.  

Konstrukcje Stalowe

 1.  

Książki : Magazyn do Czytania

 1.  

Kwartalnik Chemiczny

 1.  

Kwartalnik Filmowy

 1.  

Kwartalnik Pedagogiczny

 1.  

Linux Magazine

 1.  

Literatura na Świecie

 1.  

Logistyka

 1.  

Lotnictwo

 1.  

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

 1.  

Marketing w Praktyce

 1.  

Materiały Budowlane

 1.  

Medycyna Sportowa

 1.  

Murator

 1.  

National Geographic Polska

 1.  

Nauczycielka Przedszkola

 1.  

Nauczycielka Szkoły Podstawowej

 1.  

Nowa Europa Wschodnia

 1.  

Nowe Książki

 1.  

Opakowanie

 1.  

Organizacja i Kierowanie

 1.  

Pamiętnik Literacki

 1.  

Pedagogika Społeczna

 1.  

Personel i Zarządzanie

 1.  

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

 1.  

Pielęgniarstwo XXI Wieku

 1.  

Podkarpackie Wiadomości Rolnicze

 1.  

Podróże

 1.  

Polimery

 1.  

Polish Journal of Public Health (poprzedni tytuł: Zdrowie Publiczne)

 1.  

Polityka

 1.  

Polonistyka

 1.  

Polski Instalator

 1.  

Polskie Drobiarstwo

 1.  

Poradnik Językowy

 1.  

Porady na Zdrowie

 1.  

Postępy Fitoterapii

 1.  

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

 1.  

Problemy Jakości

 1.  

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

 1.  

Problemy Zarządzania

 1.  

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

 1.  

Przegląd Biblioteczny

 1.  

Przegląd Budowlany

 1.  

Przegląd Gastronomiczny

 1.  

Przegląd Geologiczny

 1.  

Przegląd Hodowlany

 1.  

Przegląd Komunalny

 1.  

Przegląd Mechaniczny

 1.  

Przegląd Mleczarski

 1.  

Przegląd Organizacji

 1.  

Przegląd Rusycystyczny

 1.  

Przegląd Włókienniczy

 1.  

Przegląd Zbożowo-Młynarski

 1.  

Przemysł Farmaceutyczny

 1.  

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

 1.  

Przemysł Spożywczy

 1.  

Rynek Turystyczny

 1.  

Rzeczpospolita

 1.  

Serwis Motoryzacyjny

 1.  

Świat Nauki

 1.  

Teksty Drugie

 1.  

The Spectator

 1.  

Towaroznawcze Problemy Jakości

 1.  

Trzoda Chlewna

 1.  

Tygodnik Powszechny

 1.  

Twórczość

 1.  

Wiadomości Turystyczne

 1.  

Wiedza i Życie

 1.  

Wieś i Rolnictwo

 1.  

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

 1.  

Wychowanie w Przedszkolu

 1.  

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 1.  

Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

 1.  

Wydawca

 1.  

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

 1.  

Żagle

 1.  

Życie Szkoły

 1.  

Żywność Nauka Technologia Jakość

Czasopisma dostępne w wersji elektronicznej

Lista czasopism dostępnych w tzw. "wolnym dostępie":

Acta Agrophysica (monografie)

Acta Agrophysica

Acta Biochimica Polonica

Acta Bioengineering and Biomechanics

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Acta Mycologica - to jedyne w Polsce recenzowane mikologiczne czasopismo naukowe wydawane w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace badawcze poświęcone różnym kierunkom mikologii i lichenologii.

Acta Poloniae Pharmaceutica, Drug Research - publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne

Acta Scientiarum Polonorum - seria Administratio Locorum - Gospodarka Przestrzenna

Acta Scientiarum Polonorum - seria Agricultura - Agronomia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Architectura - Budownictwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Biotechnologia - Biotechnologia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Formatio Circumiectus - Kształtowanie Środowiska

Acta Scientiarum Polonorum - seria Hortorum Cultus - Ogrodnictwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Medicina Veterinaria - Weterynaria

Acta Scientiarum Polonorum - seria Pisceria - Rybactwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Technologia Alimentaria - Technologia Żywności i Żywienia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Zootechnica - Zootechnika

Acta Societatis Botanicorum - Botanika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie

Alergologia - Immunologia

Alkoholizm i Narkomania

Animal Science Papers and Reports

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria

Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura

Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica

Annales UMCS Sect. E. Agricultura

Annals of Animal Science

Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology

Architektura Krajobrazu

Archives of Civil Engineering

Archives of Environmental Protection

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Botanika - Steciana - Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Drama

EduAkcja - Magazyn Edukacji Elektronicznej

Ekonomia i Prawo

Gazeta Pielęgniarki i Położnej

Guliwer - czasopismo o książkach dla dzieci

Hodowca Bydła

Hodowca Drobiu

Hodowca Trzody Chlewnej

Indyk Polski

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Inżynieria Rolnicza

Journal of Plant Protection Research

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Journal of Water and Land Development

Komunikaty Rybackie

KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych

Las Polski

Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland

Management and Business Administration. Central Europe

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Rodzinna

Medycyna Weterynaryjna

Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Nauka Przyroda Technologia

Nowa Medycyna

Nowa Pediatria

Oceanologia

Oeconomia Copernicana

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Okulistyka Weterynaryjna

Olsztyn Economic Journal

Optimum. Studia Ekonomiczne

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Polish Journal of Veterinary Sciences

Postępy Mikrobiologii

Postępy Biochemii

Postępy Fitoterapii

Postępy Nauk Medycznych

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Postępy w Ochronie Roślin

Problemy Ekologii Krajobrazu

Problemy Ekorozwoju

Problemy Inżynierii Rolniczej

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska / Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ogronictwo

Rocznik Andragogiczny

Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Roczniki Naukowe Zootechniki

Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Rocznik Ochrony Środowiska

Roczniki Państwowego Zakladu Higieny

Rocznik Przekładoznawczy

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

Salamandra Magazyn Przyrodniczy

Soil Science Annual

Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SYLWAN - jest najstarszym w Polsce leśnym czasopismem naukowym, jednym z pierwszych na świecie. Został założony w 1820 roku w Warszawie

Technical Sciences

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L.PAN

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

Vegetable Crops Research Bulletin

Wiadomości Zootechniczne

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie

Zarządzanie Jakością

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Ziemniak Polski

Życie Weterynaryjne

Żywność Nauka Technologia Jakość

 


 


zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito