start

Juwenaliada 2016

 
 REGULAMIN
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzycznego
"Juwenaliada 2016"
 
1. Organizatorem przeglądu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
 
2. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły muzyczne z terenu całej Polski prezentujące własne utwory muzyczne.
 
3. Celem przeglądu jest promocja oraz prezentacja szerokiej publiczności najlepszych zespołów muzycznych.
 
4. Zgłoszenia wykonywane są przez wypełnienie formularza elektronicznego, wraz z załączeniem demo zespołu (minimum dwa utwory w postaci plików .mp3) oraz ridera technicznego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 maja 2016 roku. 
KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY
 
5. Jury oceni nagrania i dopuści do ścisłego finału 5 najlepszych zespołów.
 
6. Finał przeglądu odbędzie się na głównej scenie podczas XVII Krośnieńskich Juwenaliów w dniu 20 maja 2016 roku na krośnieńskim rynku. Zakwalifikowane zespoły powiadomione zostaną o szczegółach oraz kolejności prezentacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) w terminie do dnia 15 maja 2016 roku.
 
7. Organizator zapewnia przystosowaną do występu scenę, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w otrzymanym riderze technicznym uniemożliwiające lub utrudniające występ.
 
8. Występy uczestników przeglądu oceniane będą przez profesjonalne jury.
 
9. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody:
          I miejsce- nagroda pieniężna - 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
          II miejsce- nagroda pieniężna – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych)
          III miejsce- nagroda pieniężna – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 
10. W przypadku, gdy wartość nagrody określonej w ust.8 liczonej dla jednej osoby
przekroczy kwotę 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) organizator konkursu pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody.
 
11. Decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 
12. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny w dniu 20 maja 2016 roku. Godziny prezentacji finałowych: 15.00 - 19.00.
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności oraz czasie trwania prezentacji.
 
Więcej informacji udziela:
Samorząd Studencki PWSZ w Krośnie

e-mail: tel. 609 341 862, 13 43 755 25 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito