start

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką kulturalno-oświatową oferującą seniorom atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin, dające możliwość zagospodarowania wolnego czasu i utrzymania aktywności życiowej.
KUTW realizuje działania edukacyjne zorientowane na uzupełnianie zasobu wiedzy ogólnej i praktycznej seniorów, co pozwoli im zachować sprawność intelektualną i fizyczną oraz aktywność życiową umożliwiającą nieskrępowane korzystanie z efektów rozwoju i postępu naukowo-technicznego obecnych w codzienności XXI wieku, a także sensownie i pożytecznie zagospodarować wolny czas. Studenci KUTW są zainteresowani nauką języków obcych, zajęciami z informatyki, chętnie rozwijają indywidualne zainteresowania i samorealizują się na zajęciach warsztatowych w zakresie plastyki, muzyki, kultury żywego słowa czy popularyzacji zdrowego stylu życia.

Opiekę naukową nad placówką sprawują Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Uniwersytet Rzeszowski, zaś opiekę organizacyjną Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.

Prezesem Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest pani Bogumiła Błażejowska.
 

Link do strony internetowej Uniwerystetu Trzeciego Wieku:

 

Zdjęcia z inauguracji roku akademickiego Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito