start

Wykaz obowiązujących procedur

Procedura WSZJK-U/0 dotycząca Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym Księgi Procedur w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, wydanie 3.

Procedura WSZJK-U/1 dotycząca hospitacji zajęć dydaktycznych, wydanie 3.

Procedura WSZJK-U/2 dotycząca zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, zatwierdzona Uchwałą Nr 28/15 Senatu PWSZ w Krośnie. - anulowano. 

Procedura WSZJK-U/3 dotycząca regulaminu potwierdzania efektów uczenia się, zatwierdzona Uchwałą Nr 33/16 Senatu PWSZ w Krośnie.

Procedura WSZJK-U/4 dotycząca doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/5 dotycząca weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/6 dotycząca procesu dyplomowania, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/7 dotycząca działań doskonalących/naprawczych, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/8 dotycząca współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/9 dotycząca prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wydanie 2.

 

Procedura WSZJK-U/10 dotycząca odwoływania i przesuwania zajęć dydaktycznych, wydanie 2.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito