start

Składy komisji


Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


1.    dr inż. Bernadeta Rajchel – przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
2.    dr Joanna Ziobro - Strzępek – przedstawiciel Instytutu Humanistycznego,
3.    dr Liliana Mierzwińska – przedstawiciel Instytutu Politechnicznego,
4.    dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – przedstawiciel Instytutu Zdrowia i Gospodarki,
5.    mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk – przedstawiciel Studium Języków Obcych,
6.    mgr Robert Rajs – przedstawiciel Studium Nauk Podstawowych,
7.    mgr Grzegorz Sobolewski – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
8.    mgr Jolanta Witkoś – przedstawiciel biblioteki,
9.    Wojciech Radło – przedstawiciel samorządu studenckiego, adres e-mail:

 

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Humanistycznym

 
Przewodniczący:
dr Joanna Ziobro-Strzępek przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia,
 
dr Beata Piechota – przedstawiciel Zakładu Pedagogiki,
dr Ewa Newerle-Wolska – przedstawiciel Zakładu Filologii Angielskiej,
dr Adam Nowakowski – przedstawiciel Zakładu Komunikacji Międzykulturowej,
Szymon Pietryka – przedstawiciel studentów, adres e-mail:szymonpietryka1@wp.pl

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Zdrowia i Gospodarki

 

Przewodniczący:
dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – przedstawiciel Instytutu w uczelnianej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia,
 
mgr Małgorzata Moskal-Szybka – przedstawiciel Zakładu Pielęgniarstwa,
dr inż. Jolanta Baran – przedstawiciel Zakładu Towaroznawstwa,
dr Szymon Polaszczyk - przedstawiciel Zakładu Zielarstwa,
dr inż. Magdalena Dykiel – przedstawiciel Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności,
dr Łukasz Wojtyczek - przedstawiciel Zakładu Wychowania Fizyczego,
dr Rafał Kapica - przedstawiciel  Zakładu Turystyki i Rekreacji,
Paulina Masłyk – przedstawiciel studentów - adres e-mail:

 

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Politechnicznym

 

Przewodnicząca:
dr Liliana Mierzwińska – przedstawiciel Instytutu w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 
dr inż. Bartłomiej Czado – przedstawiciel Zakładu Budownictwa,
dr Renata Bal – przedstawiciel kierunku Energetyka,
dr Marcin Skuba – przedstawiciel Zakładu Informatyki,
dr Karol Trojanowicz – przedstawiciel Zakładu Inżynierii Środowiska i Górnictwa,
dr Mikhael Hakim – przedstawiciel Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn,
dr Beata Ujda-Dyńka - przedstawiciel Zakładu Zarządzania,
Patrycja Bober – przedstawiciel studentów - adres e-mail: .
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito