start

Wykłady - tajemnice i moc floroterapii

Rośliny kwiatowe chronione doliny rzeki Wisłok

 

Doliny rzeczne stanowią z krajobrazie przekształconym przez człowieka ostoję różnorodności biologicznej. Zachowały się w nich pozostałości dawnych, rozległych lasów łęgowych, bujnych ziołorośli łąk zalewowych. Bogactwo gatunkowe dolin rzecznych nie znajduje odpowiednika w żadnej innej jednostce krajobrazowej. Środkowoeuropejskie łęgi z racji ich różnorodności są niejednokrotnie porównywane do równikowych lasów deszczowych. Wśród wielu gatunków zamieszkujących doliny rzeczne naszą uwagę zwracają szczególnie gatunki roślin o barwnych, a niekiedy okazałych kwiatach. Należą do nich także liczne gatunki objęte różnymi formami ochrony. Pięknym przykładem doliny rzecznej, zachowującej miejscami cechy naturalności, jest dolina Wisłoka.
Zapraszamy do zapoznania się z wielością form, kształtów i kolorów chronionych roślin kwiatowych nadwisłockich łęgów.

 

Hibiskus
Naparstnica
Pysznogłówka
Róża
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito