start

Wychowanie fizyczne z rytmiką i gimnastyką korekcyjną w edukacji


STUDIA PODYPLOMOWE
Wychowanie fizyczne z rytmiką i gimnastyką korekcyjną w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rodzaj studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 3 (rozpoczęcie zajęć październik )
Liczba godzin: 365 (semestr I – 105, semestr II – 130, sem. III 130 godz.)
Odpłatność: 1000 zł. za semestr
Liczba osób w grupie: 15 – 25
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów
 

PODSTAWOWE DANE:
1. Jednostka organizacyjna:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
Zakład Wychowania Fizycznego
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. (13) 43 755 60

2. Osoba odpowiedzialna – kierownik studiów:
  dr Krzysztof Frączek

3.Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyska kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość dzieci w celu zaspokojenia ich doraźnych potrzeb w zakresie rozwoju somatyczno- motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Pozna metody, formy (głównie zabawowe) i środki stosowane w nauczaniu popularnych dyscyplin sportu. Student uzyska kompetencje pozwalające diagnozować wady i błędy postawy ciała oraz wdrażać odpowiedni program postępowania korekcyjnego. Osoba, która ukończy studia będzie przygotowana do prowadzenia zajęć z elementami muzyki i rytmiki oraz tańców integracyjnych dla dzieci.
4. Uczestnicy:
Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego.

Liczba osób w grupie – minimalna 15 – maksymalna 25.

5. Zasięg rekrutacji:
Przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki oświatowe.

6. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusza osobowego, badań lekarskich oraz dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
b) potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
c) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
d) dwie fotografie
e) zaświadczenie lekarskie

8. Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów:
Zajęcia prowadzone są przez okres trzech semestrów w trybie studiów niestacjonarnych (sobota, niedziela) w salach wykładowych PWSZ w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
ul. Rynek 1 (pok. nr 01) lub drogą pocztową.

9. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów:
Uzyskanie kompletu zaliczeń, pozytywna ocena egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i pozytywne jej zaliczenie.

10. Dodatkowe informacje uzyskać można:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01 tel. 13 43 755 18
e-mail: podyplomowe@pwsz.krosno.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Pigonia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. (13) 43 755 60
e-mail:


 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito