start

Lokalna Akademia Cisco

 

Lokalna Akademia Cisco
Zakład informatyki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie posiada uprawnienia i jest lokalną akademią programu Cisco Networking Academy. Program jest adresowany do studentów  oraz innych osób  zainteresowanych technologiami sieciowymi i chcących ukończyć kurs i zdobyć certyfikat liczący się na całym świecie.

 

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

 

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

Więcej informacji na stronie

http://cnap.pwsz.krosno.pl

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito