start

Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej

Studia podyplomowe
Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej

 
Oferta skierowana do: technolodzy żywności, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani ww. tematyką.


Sylwetka absolwenta: absolwent spełnia wymogi do prowadzenia drogerii i sklepu zielarsko-medycznego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, chemii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości surowców i produktów zielarskich, kosmetycznych i żywności funkcjonalnej.
Absolwent posiada umiejętności oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich, suplementów diety i żywności funkcjonalnej.
Jest przygotowany do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z produkcją, przechowywaniem i handlem wyrobami kosmetycznymi, zielarskimi, suplementami diety i żywnością funkcjonalną; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Odpłatność za studia 4000 zł 
Kolejne opłaty wynoszą:
4000 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1500 zł
II rata 1500 zł
III rata 1000 zł.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Termin rekrutacji trwa do dnia 30 września 2020 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 roku

Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.


PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

Miejsce zajęć: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12


Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18
e-mail:

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito