start

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych nienauczycielskich kierunków studiów, a także dla psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 530 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Odpłata za semestr wynosi 1100 złotych.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół, oraz instytucjach szkoleniowych.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

Termin rekrutacji trwa do dnia 30 września 2020 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 roku

 

Zasady zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.


PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

Miejsce zajęć: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8.


Dodatkowe informacje:

tel.: 13 43-755-18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito