start

Organizacja turystyki i krajoznawstwa w szkole

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Organizacja turystyki i krajoznawstwa w szkole

Rodzaj studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 250 (semestr I – 136, semestr II – 114)
Odpłatność: 1100 zł za semestr
Liczba osób w grupie: 18 – 25


Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów
 

PODSTAWOWE DANE:
1. Jednostka organizacyjna:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
Zakład Turystyki i Rekreacji
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. 13 43 755 60
2. Osoba odpowiedzialna – kierownik studiów:
dr Łukasz Szmyd

3.Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych
i ekonomicznych. Są zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną, geograficzną
i krajoznawczą. W trakcie studiów doskonalą umiejętności kierowania oraz samodzielnego programowania, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych realizowanych w szkole.
Studia umożliwiają również zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pilotażu grup turystycznych.
4. Uczestnicy:
Studia są skierowane do osób pracujących w szkole i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia lub magisterskich), posiadających przygotowanie pedagogiczne. To także oferta dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać świat, posiadają zdolności językowe oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Liczba osób w grupie – minimalna 18 – maksymalna 25.

5. Zasięg rekrutacji:
Szkoły i placówki oświaty

6. Zasady rekrutacji.

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.


PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 roku

Zajęcia prowadzone są przez okres dwóch semestrów w trybie studiów niestacjonarnych (sobota, niedziela) w salach wykładowych KPU w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20

Termin rekrutacji trwa do dnia 30 września 2020 roku

8. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów:
Uzyskanie kompletu zaliczeń, pozytywna ocena egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i pozytywne jej zaliczenie.

9. Dodatkowe informacje uzyskać można:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01, tel. 13 43 755 18
e-mail: lub

Instytut Zdrowia i Gospodarki
Zakład Turystyki i Rekreacji
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. 13 43 755 60
e-mail: ik@kpu.krosno.pl

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito