start

Kurs: Zdrowe żywienie człowieka z elementami dietetyki

„Zdrowe żywienie człowieka i elementami dietetyki” kurs I stopnia

Nazwa kursu:
Kurs pt.: „Zdrowe żywienie człowieka i elementami dietetyki” I stopnia

Opłata: zostanie ustalona po przygotowaniu kosztorysu
Czas trwania kursu: 66 godzin lekcyjnych 
Minimalna liczba osób: 20 osób
Termin składania podań – do 30 marca 2017 roku
Opis kursu
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem.
Absolwent kursu:
  • Zna i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka i dietetyki
Wie:
  • jak funkcjonuje układ pokarmowy
  • jak składniki diety wpływają na stan skóry, włosów i paznokci
  • jak poszczególne składniki pokarmowe (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne) wpływają na organizm ludzki
  • jak przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym poprzez właściwą dietę i tryb życia
  • jak układać i oceniać jadłospisy dzienne
  • jakie zagrożenia niesie ze sobą złe odżywianie
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na kurs
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub szkoły wyższej
Warunkiem utworzenia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów
W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty
 
Opłata: 465 zł/osba (przy 20 uczestnikach),
              380 zł/osoba (przy 25 uczestnikach).
 
Terminy zajęć: zajęcia realizowane są w piątki od godz. 16.30 oraz w soboty i niedziele od godz. 8.00
Program kursu: kurs obejmował będzie 66 godziny zajęć w formie wykładów
Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, pok. nr 01, lub drogą pocztową.
Miejsce zajęć: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12
Szczegółowe informacje: tel. 13 43 755 18 (pon. - pt. 8.00 - 16.00)
 
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito