start

Kurs uprawy i znaczenia gospodarczego roślin zielarskich

Nazwa kursu
Uprawa i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich

Opłata: 500 złotych
Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych
Limit przyjęć: 15 osób

Termin składania podań – rekrutacja ciągła

Opis kursu
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą sposobu uprawy roślin zielarskich oraz ich wykorzystania w fitoterapii i w przetwórstwie spożywczym.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności produkcji wysokiej jakości surowca zielarskiego.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na szkolenie
- kserokopia ukończenia szkoły (min. średniej zawodowej)

W dniu rozpoczęcia szkolenia należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty

Warunkiem utworzenia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów

Terminy zajęć: zajęcia realizowane są przez w soboty i niedziele
Program kursu:
szkolenie obejmować będzie 60 godzin zajęć, w tym 29 godz. wykładów i 31 zajęć praktycznych
Zajęcia zgrupowane będą w bloki tematyczne:
• Agrotechnika wybranych gatunków roślin zielarskich.
• Ochrona plantacji zielarskich przed chorobami i szkodnikami.
• Właściwości lecznicze i kulinarne roślin zielarskich.
• Suszarnictwo i przechowywanie surowców zielarskich.
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:
Absolwent szkolenia uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uprawy i przetwórstwa roślin zielarskich.
Absolwent szkolenia będzie potrafił:
1. Dokonać wyboru gatunków ziół do uprawy w zależności od warunków klimatyczno-glebowych
2. Opracować płodozmian dla uprawianych roślin zielarskich
3. Wykonać zgodnie z zaleceniami plantacyjnymi, niezbędne zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne
4. Dokonać monitoringu plantacji i rozpoznawać choroby i szkodniki roślin zielarskich.
5. Ustalić dojrzałość zbiorczą surowca i przeprowadzić zbiór
6. Przygotować pomieszczenie do suszenia ziół.
8. Przygotować i pakować surowiec do sprzedaży.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem.

Komplet dokumentów należy złożyć:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 1, 38-400 Krosno

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Sekretariat Insytutu Zdrowia i Gospodarki
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno
tel. 13 43 755 80
e-mail: 

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito