start

O Akademii

Podstawowe informacje o IT Academy Microsoft

 

Co to jest IT Academy Lokalna ?

Jest to umowa podpisywana pomiędzy Uczelnią, a firmą Microsoft Polska mająca na celu współpracę w obszarze edukacji związanej z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W ramach tego programu Uczelnia corocznie otrzymuje grant edukacyjny, który może wykorzystać na rozwój wiedzy, umiejętności oraz certyfikację pracowników uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Projekt IT Academy Lokalnej może dotyczyć wszystkich Wydziałów (Instytutów) na Uczelni.
Program skierowany do Uczelni zainteresowanych nauczaniem podstaw obsługi komputera w szczególności Microsoft Office 2007/2010. Umożliwia on rozszerzenie oferty dydaktycznej o oficjalne kursy firmy Microsoft ułatwiające zdobycie cennego certyfikatu. Dodatkowo zapewnia wyposażenie laboratoriów w niezbędne oprogramowanie.            
      Jest to model kształcenia ustawicznego, ukierunkowanego na stałe podnoszenie umiejętności i rozwój kadr pracowniczych.                

     Program ten został pomyślany jako globalne rozwiązanie edukacyjne, łączące kadry nauczycielskie, studentów, i społeczności. Program dociera do uczniów i studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z IT i umożliwia im ciągły rozwój towarzysząc im wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej. Program to propozycja edukacji ustawicznej, ukierunkowanej na stałe podnoszenie kwalifikacji. W programie mogą brać udział wszystkie szkoły wyższe oraz akredytowane instytucje oferujące możliwość kształcenia ustawicznego.         

       Uczestnictwo w programie oznacza szczególne oszczędności i dostęp do materiałów umożliwiających realizację szerokiego i kompletnego materiału edukacyjnego, dzięki któremu Państwa instytucja uzyska w Waszej społeczności pozycję innowacyjnego lidera w nauczaniu technologii informatycznych.
Każdy poziom członkostwa wiąże się z możliwością korzystania z szerokiej gamy narzędzi i zasobów, wspomagających proces przekazywania wiedzy o technologiach Microsoft.

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie będąc uczestnikiem programu IT ACADEMY dostanie pozwolenie na  korzystanie w szerokim zakresie z oprogramowania firmy Microsoft  w celach dydaktycznych. Dzięki temu studenci po ukończeniu  zajęć praktycznych dotyczących zarządzania systemem np. Microsoft Windows Server 2003 (studenci SSI) otrzymują oryginalne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Zasady otrzymania certyfikatów muszą być uzgodnione z prowadzącym i zajęcia dydaktyczne po spełnieniu warunku – wprowadzenie do treści kształcenia zagadnień z materiałów dydaktycznych, które uczelnia uzyskuje po adaptacji IT Academy.Student, który pragnie otrzymać taki certyfikat powinien zdobyć najwyższe stopnie w ciągu procesu dydaktycznego z danego przedmiotu.IT Academy działa już w wielu ośrodkach akademickich. Politechnika Rzeszowska (z którą nawiązaliśmy kontakty) jest w tej chwili najbardziej zaawansowanym ośrodkiem akademickim, który wprowadził kilka lat temu IT Academy.Doskonale sprawdza się to rozwiązanie np. w PWSZ Piła. 
IT Academy Lokalna
- Wstępne warunkiUczelnia musi mieć wykupioną subskrypcję MSDN AA – co roku ją wykupujemy; warunek spełniony.

 1. Uczelnia powinna być z dwustopniowym systemem nauczania. Nie spełniamy tego warunku. Pomimo to, opiekun Microsoft wszystkich IT Academy Lokalnych, zapewnia, że ten warunek nie musi być spełniony.

 Umowa

 1. Umowa jest podpisywana na 3 lata. Nowe umowy są podpisywane w kwietniu każdego roku.
 2. Umowę powinien podpisać Rektor Uczelni lub osoba mająca upoważnienie do reprezentowania Uczelni na zewnątrz.
 3. Umowę można podpisać zarówno na całą Uczelnię, jak i na poszczególne Wydziały (Instytuty np. PWSZ Krosno). Ze względów praktycznych, Microsoft poleca to pierwsze rozwiązanie. W takim przypadku do umowy załącza się listę jednostek (Wydziałów/Instytutów) zaangażowanych w realizację umowy.
 4. Władze Uczelni, bądź też Wydziału/Instytutu, podpisując umowę powinny wyznaczyć opiekuna IT Academy(ITA), czyli osobę, która jest przedstawicielem danej jednostki(lub całej Uczelni) w kontaktach z Microsoft.
 5. Zadaniem naszego opiekuna ITA byłaby koordynacja projektu tj. kontakt z Microsoft, wysyłanie i uzupełnianie tabeli adopcji przedmiotów, współpraca z wykładowcami uczestniczącymi w projekcie, wypisywanie zaświadczeń Microsoft, zarządzanie grantem przyznanym przez Microsoft np. przeznaczenie grantu na szkolenia Microsoft, certyfikacje naszych pracowników, subskrypcje IT Academy Advanced(projekt, który umożliwia robienia kursów Microsoft dla firm oraz osób zewnętrznych o wiele bardziej zaawansowany aniżeli IT Academy Lokalna) itd.

Zobowiązania

 1. W zamian za przystąpienie do IT Akademii Lokalnej jesteśmy zobowiązani do zaadoptowania przedmiotów informatycznych z programów studiów.
 2. Takie tabele adopcji przedmiotów są wysyłane do Microsoft co roku przez naszego opiekuna ITA. Ilość zaadoptowanych przedmiotów zależy od wykładowców, którzy będą uczestniczyć w projekcie.
 3. Jeżeli np. przedmiot „Technologie Informacyjne” prowadzony w Instytucie Kultury Fizycznej będzie trwał 30 godzin. Wówczas, aby był zaadoptowany należałoby co najmniej 15 godzin (czyli co najmniej 50%) przeznaczyć na technologie Microsoft.
  W praktyce polegałoby to na przeznaczeniu np. 20 godzin na pakiet Microsoft Office.

 Korzyści z wprowadzenia IT Academy w PWSZ Krosno

 

 1. Prestiż uczelni ze względu na możliwość wydawania Certyfikatów dla studentów wszystkich kierunków studiów od światowego lidera w oprogramowaniu informatycznym
 2. Korzyści medialne (prasa lokalna, telewizja lokalna, portale internetowe lokalne) – „pozytywna” informacja medialna dla społeczeństwa lokalnego w tym potencjalnych przyszłych naszych studentów;
 3. Możliwości wykonywania szkoleń komercyjnych (tradycyjne i e-learningowe) dla dowolnej grupy zawodowej; szkolenia mogą być prowadzone na zasadach komercyjnych.
 4. Na podstawie tabeli adopcji przedmiotów, wyliczany jest grant na kolejny rok akademicki. Grant to ilość zdobytych punktów, które dostajemy co roku od Microsoft. Teoretycznie jest tak, że im więcej przedmiotów zaadoptowanych tym większy grant dostajemy.
 5. Grant otrzymany w ramach umowy można wykorzystać na: szkolenia prowadzone na uczelniach w ramach przygotowanych materiałów dydaktycznych, dostęp do szkoleń elektronicznych, szkolenia w autoryzowanych centrach edukacyjnych, szkolenia z technik prowadzenia prezentacji, książki wydawnictwa MS Press, udział w konferencji typu TechEd oraz ITForum, subskrypcje ITAcademy Advanced, vouchery(zapłata za egzamin Microsoft) na egzaminy 72-XXX. w ramach zakończenia danego przedmiotu zaadoptowanego studenci z oceną 5,0 otrzymywaliby zaświadczenie Microsoft. Byłaby to także pewna forma motywacji dla studentów, która wpływa na podnoszenie jakości kształcenia.
 6. Microsoft udostępnia gotowe darmowe materiały dydaktyczne, w postaci wykładów i laboratoriów. Z tych materiałów mogą(lub nie muszą) korzystać zatem wykładowcy, którzy uczestniczą w projekcie. W praktyce obecnie tematyka tych materiałów może być wykorzystana dla wykładowców kształcących studentów Sieciowych Systemów Informatycznych. Niemniej jednak tematyka materiałów co roku się powiększa. 

Koszty 

 • Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W ciągu trwania projektu jedyne co Microsoft nie pokrywa to dojazdy oraz zakwaterowanie na  szkolenia Microsoft. Szkolenia te są bezpłatne i nie obowiązkowe; to zależy od Uczelni czy w danym roku ktoś pojedzie na szkolenie czy też
  nie. Dojazdy do szkoleń z reguły pokrywa uczelnia w formie delegacji.

 Coroczny Harmonogram

 1. 15 maja – Microsoft wysyła opiekunowi ITA wzór aktualnej tabeli adopcji.
 2. 15 czerwca – Opiekun ITA wysyła do Microsoft protokół wykorzystania grantu oraz uzupełnioną tabele adopcji na kolejny rok akademicki.
 3. 10 lipca – Microsoft potwierdza przyznanie grantu.
 4. Lipiec, Sierpień, Wrzesień – Letnia edycja szkoleń w ramach przygotowanych materiałów dydaktycznych.
 5. Luty, Marzec – Zimowa edycja szkoleń w ramach przygotowanych materiałów dydaktycznych.
 6. 1 marca – Opiekun wysyła do Microsoft protokoły zajęć zrealizowanych w semestrze zimowym.
 7. 15 czerwca – Opiekun wysyła do Microsoftu protokoły zajęć realizowanych w semestrze letnim.  

Wykładowcy zainteresowani projektem
 Wdrożeniem projektu są zainteresowana duża większość uczących przedmiotów informatycznych na naszej Uczelni (ankiety, rozmowy z wykładowcami).Strona internetowa Microsoft dedykowana IT Academy:
http://www.microsoft.com/poland/itacademy/

Więcej informacji o programie IT Academy znaleźć można na wewnętrznej stronie IT - www.itacademy.pwsz.krosno.pl  

 

Wygląd Certyfikatu IT Academy...
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito