start

Oferta kształcenia

Kurs "Animator czasu wolnego w turystyce"

11-12-2019

 


Opis kursu:

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: planu pracy animatora all-round, pierwszych kontaktów oraz integracji w grupie, budowania zaufania w grupie, zabaw ułatwiających poznanie uczestników i otoczenia, gier i zabaw , scenariuszy imprez, ćwiczeń i zabaw rozwijających wyobraźnię, działań scenicznych, metod informacji zwrotnej oraz ćwiczeń kształtujących pozytywny obraz własnej osoby. 

 

 Program kursu:

 

 Kurs obejmował będzie 31 godzin zajęć, w tym 29 godzin ćwiczeń praktycznych.

Lp.

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1.

Plan pracy animatora all-round

2

2.

Techniki integrujące grupę zadaniową

2

3.

Propozycje działań rozwijających zaufanie w grupie

2

4.

Zabawy ułatwiające poznanie uczestników i otoczenia

3

5.

Pierwsze kontakty w grupie – stare i nowe zabawy towarzyskie

3

6.

Gry i zabawy na niepogodę „ciche”

3

7.

Techniki plastyczne przydatne w animacji różnych grup wiekowych

2

8.

Scenariusze imprez fabularyzowanych –przygoda nie tylko dla najmłodszych

4

9.

Blok ćwiczeń i zabaw rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie

3

10.

Metody informacji zwrotnej

1

11.

Działania sceniczne- tworzenie scenek teatralnych

3

12.

Ćwiczenia w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby

3


Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:

Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną dotyczące: miejsca i roli animatora czasu wolnego w turystyce, wiedzę umożliwiającą budowanie scenariuszy rożnych działań animacyjnych, pozyskiwania informacji zwrotnej oraz wiedzę dotyczącą rozpoznania potrzeb człowieka. Zdobędzie również umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce polegającą na budowaniu prawidłowych relacji z uczestnikami procesów turystycznych oraz prowadzeniu różnorodnych działań animacyjnych. Absolwenci kursu otrzymają materiały pomocnicze.

 

Absolwent kursu będzie potrafił:

 

Opracować i zaplanować program działań animacyjnych.

Rozpoznać potrzeby uczestników ruchu turystycznego.

Zorganizować i przeprowadzić różne działania animacyjne.

Pozyskać informację zwrotną oraz kształtować pozytywny wizerunek własnej osoby.

Samodzielnie przeprowadzić zajęcia animacyjne. 

 

Rejestracja: 

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na kurs.
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych.
  • W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty.

 

Opłata:  210 zł

Limit przyjęć: 20 osób 

Kierownik kursu: dr Łukasz Szmyd

Termin składania dokumentów: od 13 stycznia 2020 r. roku do wyczerpania limitu

 

Terminy zjazdów:

 

29 luty 2020 r., 1 marca 2020 r., 7 marca 2020 r.

Zajęcia realizowane realizowanych będą w blokach w godzinach: 8.00 – 9.30, 9.45 – 11.15, 11.30 – 13.00, 14.00 – 15.30, 15.45 – 17.15.

Kontakt:

Instytut Zdrowia i Gospodarki

ul. Wyspiańskiego

38-400 Krosno

tel. 13 43  755 60

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito