start

Oferta kształcenia

Nabór na kurs specjalistyczny „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)”

26-09-2019

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

Nabór na kurs specjalistyczny

„Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)”

Dla kogo adresowany:

 Kurs adresowany jest  dla studentów, w szczególności kierunków pedagogicznych, chcących uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kontroli złości, konstruktywnych relacji społecznych oraz wnioskowania moralnego, co jest niezbędne w pracy pedagoga oraz pedagogów szkolnych, terapeutów pracujących w różnych placówkach oświatowych, zakładach dla nieletnich i in.

Prowadzący: dr Iryna Durkalevych, Сertyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity®ART.

Trening „Praktyk TZA (Amity®ART)” autorstwa A. P. Goldsteina, B. Glicka, został wdrożony w USA i poza jej granicami m. in. w Polsce, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i in.

Cel : uzyskanie wiedzy, rozwój umiejętności społecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Program kursu: składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów:

  1. „Umiejętności społeczne” (składnik behawioralny),
  2. „Kontrola złości” (składnik afektywny),
  3. „Wnioskowanie moralne” (składnik poznawczy).

Dlaczego warto zapisać się na kurs:

  1. Uczestnicy treningu „Praktyk TZA (Amity®ART)” poznają własny poziom złości oraz agresji, poziom rozwoju umiejętności społecznych oraz wnioskowania moralnego za pomocą skutecznych współczesnych narzędzi diagnostycznych.
  2. Uczestnicy nabędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności, dzięki którym będą umieli:

* Wcześnie zdiagnozować przejawy złości, kontrolować własne negatywne stany emocjonalne (złość) oraz zachowywać się nieagresywnie w relacjach z innymi;

* Opanują umiejętności prospołeczne, niezbędne do skutecznego negocjowania we własnych środowiskach społecznych (uczelnianym, rodzinnym, zawodowym);

* Nauczą się wnioskowania moralnego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

Ø  certyfikat potwierdzający ukończenie kursu specjalistycznego „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)” według A. P. Goldsteina, B. Glika z hologramem na usługach Instytutu  Amity®ART. Koszt certyfikatu – 30 zł.;

Ø  podręcznik z płytą (zawierający materiały niezbędne do przeprowadzenia treningów, kwestionariuszy obserwacji i in.). Koszt podręcznika – 115, 50 zł.;

Ø  kompetencje prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą, m. in. agresywną;

Ø  możliwość bezpłatnej konsultacji w trakcie samodzielnej praktyki.

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład teoretyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, kwestionariusze diagnozy agresji, umiejętności społecznych oraz moralności (z udzielaniem informacji zwrotnej), prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach.

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w budynku  PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, ul. K. Wielkiego 8. Trening prowadzony jest dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych.

Koszt szkolenia: 1400 zł.
Czas trwania kursu: 30 godzin (4 dni).

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem 

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

 

Przesyłanie dokumentów: w terminie do 30 października 2019 r

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

 

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

Kurs ART

ul. K. Wielkiego 8

38-400 Krosno


Kontakt: 13-43-755-40

E-mail:  ih@pwsz.krosno.pl

 

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 30 października 2019 r. na stronie:

https://ankiety.pwsz.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=234352

 

Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

 

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito