start

dr Dominik Wróbel

dr Dominik Wróbel - prorektor ds. studiów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przyrodnik, botanik, siedliskoznawca, florysta i pterydolog, skupiający się na badaniach różnorodności biologicznej dolin rzecznych i ich antropogenicznych przekształceniach. Autor i współautor ponad 60 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 120 opracowań aplikacyjnych, w tym kilkunastu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Członek Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zs. w Dukli. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Członek oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcji Pterydologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito