start

doc. dr inż. Stanisław Rymar

doc. dr inż. Stanisław Rymar - prorektor ds. rozwoju PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pełnił funkcję kierownika budowy kopalń nafty i gazu, pracował w nadzorze budowy kopalń gazu, ropy, a także przy budowie sieci przesyłowych gazu na obszarze całego kraju.
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierów i Geologów Naftowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego.
Odznaczony nagrodami Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.
W PWSZ w Krośnie prowadzi zajęcia z: geologii inżynierskiej, metod geofizycznych w inżynierii środowiska, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito