start

Archiwum

Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Archiwum gromadzi, przechowuje materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.
W skład zasobu archiwum wchodzą również akta czterech krośnieńskich szkół, które kształciły kadrę nauczycielską. Były to kolejno:
1. Studium Nauczycielskie w Krośnie (1960-71)
2. Zespół Szkół w Krośnie (1984-88)
3. Kolegium Nauczycielskie w Krośnie (1992-2001)
4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krośnie (1990- 2001)
Archiwum przechowuje także akta Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jaśle działającego w latach 1992-2001.
 
Archiwum PWSZ prowadzi również bieżącą działalność administracyjną. Na podstawie posiadanych akt wystawia różnego rodzaju zaświadczenia, w tym zaświadczenia o przebiegu studiów.
 
Kontakt
 
Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
pracownik archiwum: mgr Dorota Kubit
tel. 13 43 755 24
fax. 13 43 755 11
e-mail:
Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00.
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito