start

Dlaczego warto studiować w PWSZ

Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie?

   

Zapraszamy Was do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Podjęcie studiów tutaj będzie bardzo dobrym startem w dorosłe życie.

Studia bezpłatne

Nasza uczelnia już od szesnastu lat kształci studentów na studiach bezpłatnych na kierunkach licencjackich i inżynierskich. Obecnie w PWSZ w Krośnie kształci się ok. 3000 studentów na 14 kierunkach oraz 38 unikatowych specjalnościach. Zdobycie tytułu licencjata lub inżyniera zapewnia możliwość kontynuacji studiów.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ PEŁNĄ LISTĘ KIERUNKÓW STUDIÓW

Dobra marka wśród absolwentów

Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia, wysoki poziom zajęć dydaktycznych, możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Należy podkreślić, że studia w PWSZ w Krośnie cieszą się bardzo dobrą opinią studentów, absolwentów i pracodawców z regionu. Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych i najwyższe na Podkarpaciu.

Praktyczny profil kształcenia

To jedna z najważniejszych wartości studiów! Moduły zajęć zostały poszerzone o dodatkowe godziny warsztatowe, laboratoryjne i praktyki zawodowe. Dbamy o wysoki poziom praktyk i zajęć praktycznych oraz stale rozbudowujemy współpracę z przedsiębiorstwami regionu. Tak kształcimy już od 2012 roku z myślą o zwiększeniu  szans absolwentów na zdobycie pracy.

Elitarna kadra  wykładowców

Nasi studenci zdobywają wiedzę i kształcą swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej. Wykładają u nas profesorowie z najlepszych polskich uczelni. Studenci korzystają z ich bogatego doświadczenia i wiedzy. Kandydaci zainteresowani tym, pod czyją opieką będą studiować mogą to łatwo sprawdzić na stronach zakładów.

Umowy z uczelniami akademickimi

Zdobycie tytułu licencjata lub inżyniera zapewnia możliwość kontynuacji studiów na  najlepszych wyższych uczelniach państwowych: Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy, a ich profesorowie są wykładowcami w naszej Uczelni.

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna

 Zapewniamy możliwość studiowania w nowoczesnych, kompleksowo wyposażonych salach, pracowniach i laboratoriach dydaktycznych. Sale wykładowe i laboratoria mieszczą się w nowych lub zmodernizowanych budynkach, są wyposażone stosownie do standardów XXI wieku. Wszystkie budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostęp do nowoczesnych technologii

Umożliwiamy naszym studentom swobodny dostęp do nowych technologii i technik nauczania z wykorzystaniem e-learningu. Kliknij tutaj aby wyświetlić Kurs Demo prezentujący możliwości platformy e-learningowej. To także Global Understanding czyli zajęcia video-online z naszymi partnerami z USA, Rosji i wielu innych krajów na świecie.

Bogaty pakiet socjalny

Oferujemy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, specjalne, zapomogi, a dla zainteresowanych miejsce w domu studenta.

Najbogatsza oferta studiów i praktyk zagranicznych

63 umowy z uczelniami europejskimi od Turcji po Portugalię i Stany Zjednoczone  ....Co to oznacza? Nasi studenci wyjeżdżają na semestralne stypendia na uczelnie europejskie i amerykańskie. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ umożliwiamy naszym studentom realizację części studiów na uczelniach zagranicznych. Ale i w samym Krośnie panuje doskonała atmosfera do studiowania oraz spotkań ze studentami Erasmusa z wielu krajów.

Kursy, studia podyplomowe

Dla zainteresowanych bogata oferta studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych i językowych oraz zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito