start

Pomoc materialna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Informacje dotyczące przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 „Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)"

Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Termin składania wniosków trwa od 01 września 2018 roku do 10 października 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Adresatami programu „Aktywny Samorząd” Moduł II są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckim,
  • będące mieszkańcami Miasta Krosna.

Program ma umożliwić niepełnosprawnym studentom poprawę szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR www.pcprkrosno.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, pok. nr 130

 

Warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny Samorząd w 2018 roku" oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o difinansowanie w ramach Modułu I i II polotażowego programu Aktywny Samorząd", znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl

 

Więcej informacji na stronie Miasta Krosna  

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito