start

Informacje dla kandydatów na studia

Informacje dla Kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi

Szanowni Kandydaci na studia,

dziękujemy, że chcecie Państwo poświęcić chwilkę swojego czasu i zapoznać się ze specjalną ofertą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie przygotowaną dla osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że nasza Uczelnia jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu i wciąż staramy się by była również jak najlepiej przystosowana i przyjazna studentom niepełnosprawnym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.


 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)

BON jest jednostką, która realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Mimo, że nasze biuro jest bardzo "młodą" jednostką, to staramy się działać bardzo prężnie i robić jak najwięcej dla naszych studentów tak, by PWSZ w Krośnie była Uczelnią jak najbardziej dostosowaną do studentów niepełnosprawnych.

  

Działania wynikające z działalności naszego biura to m.in.:

 

Rekrutacja na studia krok po kroku

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole im. Stanisława Pigonia w Krośnie mogą wybrać dowolny kierunek oraz specjalizację zgodny z ich zainteresowaniami. Osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy inni kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami określonymi dla danego kierunku.

 

Stypendium oraz zakwaterowanie w Domu Studenta

Po zakwalifikowaniu się na studia zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów oraz zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.

Student PWSZ w Krośnie, będący osobą niepełnosprawną, może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium socjalne
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomoga losowa

Szczegóły dotyczące pomocy materialnej  oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie  

 

 

 

Wszystkich Studentów będących osobami niepełnosprawnymi prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)

Rynek 1 (budynek Rektoratu) w Krośnie, pok. 001

czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 12.00

tel. (013) 43-755-12

e-mail: niepelnosprawni@pwsz.krosno.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: mgr Grzegorz Sobolewski, e-mail: grzsob@pwsz.krosno.pl

Pracownik BON: mgr Monika Barabasz, e-mail: monika.barabasz@pwsz.krosno.pl

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito