start

Wydawnictwa

Wydawnictwa PWSZ w Krośnie
 
Uczelnia wydaje prace naukowe i pomoce dydaktyczne. Od roku 2002 r. ukazało się kilkadziesiąt  tomów. Wydawane są również publikacje okolicznościowe: księgi ku czci zasłużonych pracowników, tomy wierszy i materiały pokonferencyjne. Od 2000 r. ukazuje się gazetka uczelniana Juvenis; od 2007 r. pod zmienionym tytułem Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
 
Wydawnictwa PWSZ można zamawiać poprzez adres e-mail: wydawnictwa@kpu.krosno.pl
 
 Publikacje PWSZ w Krośnie
 
Do tej pory uczelnia wydała następujące pozycje:
 
 
 

Zeszyt 76
English Vocabulary for Nurses and Medical Professionals
Agnieszka Antosz-Kasprzyk
Spis treści - PDF
Krosno 2019
Stron 225
Format B5
ISBN ISBN 978-83-64457-52-4
Cena: 11,00 zł

Zeszyt 74
ACCROSS BORDERS: CULTURE IN DIALOGUE
Red.: Władysław Chłopicki, Liisi Laineste
Spis treści - PDF
Krosno 2018
Stron 228
Format B5
ISBN 978-83-64457-42-5
Cena: 62,00 zł

Zeszyt 72
RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH W TEORII I PRAKTYCE
ZARZĄDZANIA

Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2017
Stron 434
Format B5
ISBN 978-83-64457-32-6
Cena:  26,00 zł
Zeszyt 71
ACCROSS BORDERS: THE WEST LOOKS EAST
Red.: Władysław Chłopicki, Joanna Ziobro-Strzępek
Spis treści - PDF
Krosno 2017
Stron 337
Format B5
ISBN 978-83-64457-27-2
Cena: 25,00 zł
 

Zeszyt 70
ZARZĄDZANIE W SEKTORACH PRYWATNYM ORAZ PUBLICZNYM
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2016
Stron 476
Format B5
ISBN 978-83-64457-23-4
Cena: 18,00 zł

  Zeszyt 69
PODRĘCZNIK ĆWICZEŃ Z PARTNEREM
Gabriel Szajna, Lucyna Szajna
Spis treści - PDF
Krosno 2018
Stron 113
Format B5
ISBN 978-83-64457-24-1
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 68
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ORGANIZACYJNYMI
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2015
Stron 412
Format B5
ISBN 978-83-64457-17-3
Cena 18,00 zł

Zeszyt 67
WSPÓŁCZESNE DYLEMATY ZARZĄDZANIA
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-08-1
Cena: 30,00 zł

Zeszyt 66
PEDAGOGIKA KULTURY A POSMODERNISTYCZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA
Małgorzata Świdrak
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 166
Format B5
ISBN 978-83-64457-07-4
Cena: 22,00 zł

Zeszyt 65
INTEGRACJE METALI CIĘŻKICH ZE ŚRODOWISKIEM MOKRADŁOWYM -
TEORIA I PRAKTYKA INZYNIERII EKOLOGICZNEJ

Włodzimierz Wójcik
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-05-0
Cena: 25,00 zł

Zeszyt 63
ANATOMIA „RUNETU". 
ROSYJSKOJĘZYCZNY INTERNET JAKO EXTRA TERRITORUM BYŁEGO ZSRR

Bartosz Gołąbek
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 180
Format B5
ISBN 978-83-64457-03-6
Cena: 24,00 zł
Zeszyt 62
STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA SYSTEMU SOLARIS
Wiesław Wajs, Marcin Kijowski
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 96
Format B5
ISBN 978-83-64457-02-9
Cena: 15,00 zł

Zeszyt 61
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 4
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2013
Stron 356
Format B5
ISBN 978-83-64457-01-2
Cena: 22,00 zł

Zeszyt 60
EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.
RODZINA – SZKOŁA – REGION – KULTURA

red. Barbara Lulek, K. Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 426
Format B5
ISBN 978-93-89295-93-4
Cena: NAKŁAD WYCZERPANYł
 

Zeszyt 59
Przygotowanie motoryczne siatkarza: podstawy
teoretyczne: przykłady ćwiczeń

Krzysztof Frączek
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 185
Format B5
ISBN 978-83-89295-92-7
Cena:10,00 zł

  Zeszyt 58
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KROSNIE W PANORAMIE DZIEJÓW MIASTA
Red.: Piotr Łopatkiewicz
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 276
Format B5
ISBN 978-83-89295-89-x
 Cena: 15,00 zł
Zeszyt 57
ONOMASTYKA LITERACKA W PROZIE O TEMATYCE WIEJSKIEJ WŁADYSŁAWA ORKANA
Katarzyna Obrzut
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 212
Format B5
ISBN 978-83-89295-84-9
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 56
RODZINA I SZKOŁA. MIĘDZY WSPÓŁPRACĄ A WSPÓŁZAWODNICTWEM
red. Barbara Lulek
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 350
Format B5
ISBN 978-83-89295-83-0
Cena: NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 55
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 3
Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 384
Format B5
ISBN 978-83-89295-78-4
Cena: 11,00 zł
 

Zeszyt 54
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE W OKRESIE REFORMY PROGRAMOWEJ SYSTEMU
EDUKACJI

Krzysztof Warchoł
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 560
Format B5
ISBN 978-8-389295-73-3
Cena: 24,00 zł

  Zeszyt 53
TQM. INSTRUMENTARIUM DOSKONALENIA JAKOŚCI
Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-72-5
Cena: 12,00 zł
 

Zeszyt 52
BASIC ENGLISH IN MEDICINE AND NURSING
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-69-5
NAKŁAD WYCZERPANY

  Zeszyt 51
WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł, Wojciech J. Cynarski
Krosno 2011
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-64-4
Cena: 28,00 zł
  Zeszyt 50
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA
Ewa J. Lipińska
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 144
Format B5
ISBN: 978-83-89295-63-6
Cena: 21,00 zł
  Zeszyt 49
BUDOWNICTWO OGÓLNE. PODSTAWY BUDOWNICTWA. CZĘŚĆ I
Mohamed Ahmad
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 260
Format B5
ISBN: 978-83-89295-62-8
NAKŁAD WYCZERPANY
 
Zeszyt 48
PIŁKA SIATKOWA. TECHNIKA. METODYKA NAUCZANIA. PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Krzysztof Frączek
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 176
Format B5
ISBN 978-83-89295-49-0
Cena: 20,00 zł
  Zeszyt 47
DZIENNIKARSTWO W PIGUŁCE
Krzysztof Kamiński
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 144
Format B5
ISBN 978-83-89295-53-9
Cena: 17,00 zł
 
Zeszyt 46
SPRACHE – LITERATUR – KULTUR. ACTA GERMANICA I
Hrsg.: Mariola Wierzbicka
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 280
Format B5
ISBN 978-83-89295-44-X
Cena: 26,00 zł
  Zeszyt 45
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDEUTOLOGII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 88
Format B5
ISBN 978-83-89295-38-5
Cena: 7,00 zł
Zeszyt 44
PODSTAWY FIZJOLOGII I ANATOMII CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU
FIZYCZNEGO
Łukasz Wojtyczek, Tomasz Szarłowicz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 152
Format B5
ISBN 978-83-89295-39-3
Cena: 15,00 zł
 

Zeszyt 43
AKADEMICKA KLTURA FIZYCZNA NA PRZEŁOMIE STULECI
T. 2: UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNE

Red.: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 396
Format B5
ISBN 978-83-89295-37-7
Cena: 17,00 zł

  Zeszyt 42
WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII SPORTU
Red.: Zbigniew Barabasz i Emilian Zadarko
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 216
Format B5
ISBN 978-83-89295-24-5
Cena: 10,00 zł
 
Zeszyt 41
INFRASTRUKTURA OBSZARÓW WIEJSKICH
Sławomir Stec, Zdzisław Kryński
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-32-6
Cena: 9,00 zł
 
Zeszyt 40
DAS NATIONALGEFÜHL DER DEUTSCHEN UND POLEN ZUM AUSKLANG DER ÄRA
NAPOLEONS.
Kurze literarische Form als Zeuge der Geschichte und ihres Haupthelden
Krystyna Szayna-Dec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 184
Format B5
ISBN 978-83-89295-03-2
Cena: 10,00 zł
  Zeszyt 39
NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
Red.: Krzysztof Polak
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-18-0
Cena: 9,00 zł
  Zeszyt 38
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOLE
Red. Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 376
Format B5
ISBN 978-83-89295-19-9
Cena: 20,00 zł
 
Zeszyt 37
CULTURE LANGUAGE AND LITERATURE ACROSS BORDER REGIONS
Proceedings of the international conference Košice, 28–29 April 2008
Ed.: Pavol Štekauer, Slavka Tomaščíková, Władysław Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 336
Format B5
ISBN 978-89295-09-1
Cena: 16,00 zł
  Zeszyt 36
WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Red.: Dariusz Kusz, Zdzisław Kryński
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-08-3
Cena: 12,00 zł
Zeszyt 35
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Red. Maria Ruda, Małgorzata Górka, Sławomir Stec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Format B5
ISBN 978-83-89295-04-0
Cena: 14,00 zł
  Zeszyt 34
PODSTAWY ELEKTRONIKI CYFROWEJ Laboratorium część I
Red.: Bogusław Wiśniewski
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 168
Format B5
ISBN 978-83-89295-17-0
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 33
PRODUKCJA ROŚLINNA
Red.: Maria Ruda, Sławomir Stec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 149
Format B5
ISBN 978-83-89295-07-5
Cena: 11,00 zł
 
Zeszyt 32
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA SUBREGIONU KROŚNIEŃSKIEGO NA PRZEŁOMIE
XX i XXI WIEKU
Red.: Czesław Guzik i Łukasz Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-12-5
Cena: 16,00 zł
Zeszyt 31
TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW GÓRSKICH W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
STREFIE KARPAT
Witold Półtorak, Łukasz Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 220
Format B5
ISBN 978-83-89295-02-6
Cena: 13,00 zł
Zeszyt 30
INFORMATYCZNE SYSTEMY REZERWACYJNE W TURYSTYCE
Robert Rajs
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-91-0
Cena: 13,00 zł

Zeszyt 29
Z DZIEJÓW LEKKOATLETYKI W POLSCE. TRADYCJE CHODU SPORTOWEGO
OD TADEUSZA KUCHARA  DO ROBERTA KORZENIOWSKIEGO (1904-2004)
Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF

Krosno 2008
Stron 440
Format B5
ISBN 978-83-89295-96-5
Cena: 28,00 zł

Zeszyt 28
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONACH POLSKI
Materiały Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
27-28 kwietnia 2006
 
Red.:  Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-81-1
Cena: 12,00 zł

Zeszyt 27
CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN EUROPEAN WORLD BORDER REGIONS
Władysław Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2007
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-86-6
Cena: 18,00 zł
Zeszyt 26
PONAD GRANICAMI. KULTURA, LITERATURA I JĘZYK OBSZARÓW POGRANICZA
Joanna Kułakowska-Lis, Kazimierz Sikora
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-76-7
Cena: 14,00 zł

Zeszyt 25
MIEJSCE I ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PO REFORMIE SYSTEMU
EDUKACJI
Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 303
Format B5
ISBN 978-83-89295-66-8
Cena: 33,00 zł

Zeszyt 24
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW SPORTU NA PODKARPACIU
Red.: Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-61-3
Cena: 9,00 zł

Zeszyt 23
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW TURYSTYKI NA PODKARPACIU
Red. Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 196
Format B5
ISBN 83-89295-46-6
Cena: 10,00 zł

Zeszyt 21
PARADYGMATY OCENY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Marek Smoleń
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 194
Format B5
ISBN 83-89295-26-1
Cena: 14,00 zł
Zeszyt 20
WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Red.: Maria Ruda, Dariusz Kusz
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 178
Format B5
ISBN 83-89295-21-0
Cena: 12,00 zł
Zeszyt 19
PAPERS ON LANGUAGE AND LITERATURE II
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 236
Format B5
ISBN 83-89295-16-4
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 18
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI
Renata Bal-Pyrcz
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 151
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 17
LITERATURA-JĘZYK-REGION
Red.: Kazimierz Sikora,  Joanna Kułakowska-Lis
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 108
Format B5
ISBN 83-89295-95-4
Cena: 8,00 zł
 

Zeszyt 16
Z TRADYCJI TURYSTYKI I SPORTU NA PODKARPACU
Red.: Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 119
Format B5
ISBN 83-89295-90-3
NAKŁAD WYCZERPANY

Zeszyt 15
TURYSTYKA WIEJSKA A ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA REGIONÓW: materiały
Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum
Agroturystycznego, Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005
Red.: Zdzisław Kryński, Elżbieta Kmita-Dziasek
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 400
Format B5
ISBN 83-89295-85-7
NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 14
WIELOZADANIOWE I WIELODOSTĘPNE SYSTEMY OPERACYJNE
Robert Rajs
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 200
Format B5
ISBN 83-89295-80-6
Cena: 16,00 zł
Zeszyt 13
FILLED WITH MANY-SPLENDORED WORDS
PAPERS ON CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN HONOUR OF PROF. DR.
FRITZ HANS KÖNIG
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 307
Format B5
ISBN 83-89295-75-X
Cena: 22,00 zł
Zeszyt 12
ALGEBRA
Andrzej Gonet, Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 116
Format B5
ISBN 83-89295-70-9
Cena: 11,00 zł

Zeszyt 11
PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA OD ATMOSFERY DO GÓROTWORU
Ewa Lipińska
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 300
Format B5
ISBN 83-89295-65-2
Cena: 25,00 zł

Zeszyt 10
PROBLEMY EKOLOGICZNE EUROREGIONU KARPACKIEGO
Red.: Kazimierz Twardowski
Spis treści - PDF
Krosno 2004
Stron 472
Format B5
ISBN 83-89295-60-1
NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 9
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE
Red.: Władysław Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 104
Format B5
ISBN 83-89295-45-8
Cena: 7,00 zł
Zeszyt 8
ANATOMIA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI ANATOMII CZYNNOŚCIOWEJ
Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 94
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 7
RACHUNEK RÓŻNICZKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2003
Stron 123
Format B5
ISBN 83-89295-30-X
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 6
RACHUNEK CAŁKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2002
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89-295-25-3
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Zeszyt 5
MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII
Henryk Różański
Spis treści - PDF

Krosno 2003
Stron 49
Format B5
ISBN 83-89295-20-2
Cena: 6,00 zł

 

Zeszyt 4
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Kazimierz Pasternak
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 159
Format B5
ISBN 83-89295-15-6
NAKŁAD WYCZERPANY

 

Zeszyt 3
GOSPODARKA ODPADAMI
Ewa Lipińska
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 323
Format B5
ISBN 83-89295-10-5
NAKŁAD WYCZERPANY

 

Zeszyt 2
ZIELE UND METHODEN DES GERMANISTISCHEN LIZENZIAT - STUDIUMS
Oprac.: Renata Budziak, Wiesław Wawrzyniak
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89295-05-9
Cena: 8,00 zł

Zeszyt 1
NAUCZANIE ZINTEGROWANE W SZKOLE
Red.: Jadwiga Kędzierska, Krzysztof Polak
Spis treści - PDF

Krosno 2002
Stron 239
Format B5
ISBN 83-89-295-00-8
Cena: 11,00 zł

 

Inne pozycje

 

 

Barwinkowa szczerość
Bohdan Ihor Antonycz
Krosno 2019
Stron 79
ISBN 978-83-64457-46-3
Cena 23,00 zł

 

 

 

 

 

Porady na zdrowie nr 2(53)2020
Kwartalnik

red. Jolanta WItkoś, Krzysztof Kamiński
Spis treści
Stron 34
ISSN 1897 8592
Cena 8,00 zł

STUDIA PIGONIANA
ROCZNIK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. S. PIGONIA W KROŚNIE: Contra spem Spero: Przeciw niepamięci

Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel,
Franciszek Tereszkiewicz
Spis treści - PDF
Stron 280
ISBN 978-83-64457-53-1
Cena: 46,00 zł
 

Porady na zdrowie nr 1(52)2020
Kwartalnik

red. Jolanta WItkoś, Krzysztof Kamiński
Spis treści
Stron 34
ISSN 1897 8592
Cena 8,00 zł

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia Naukowa VI konferencji. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2019
Stron 384
Format B5
ISBN 978-83-64457-54-8
Cena: 55,00 zł

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Nowe nadzieje fitoterapii. Monografia  naukowa
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2019
Stron 338
Format B5
ISBN 978-83-64457-51-7
Cena: 55,00 zł

Krosno Miasto i Ludzie
red. Joanna Kułakowska- Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia
Krosno 2019
Spis treści - PDF
Stron 106
Format B5
ISBN 978-83-64457-49-4
Cena 35, 00 zł

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(5)/19
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści - PDF
Stron 143
Format B5
ISSN 2450-4963
Cena 25, 00 zł
 

W kraju tysiąca jezior: obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809-1917)
Adam Nowakowski
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 346
Format B5
ISBN 978-83-64457-45-6
Cena: 23,00 zł

 

Jakość produktów sektora- rolno -spożywczego i jego pozycja na rynku
Red. Barbara Krochmal Marczak
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 225
Format B5
ISBN978-83-64457-43-2
Cena:  17,00 zł

 

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(4)/18
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści PDF
Stron 205
Format B5
ISSN 2450-496
Cena: 25,00 zł

 

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(3)/17
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści PDF
Stron 179
Format B5
ISSN 2450-4963
Cena 25, 00 zł

 

Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator: studia z dziejów diaspory szkockiej
na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-wegierskich w dobie nowożytnej

Red. Piotr Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz
Krosno 2019
Spis treści PDF
Stron 165
Format B5
ISBN 978-83-64457-47-0
Cena: 23,00 zł

 

STUDIA PIGONIANA
ROCZNIK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. S. PIGONIA W KROŚNIE: Wieksza Europa
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel,
Franciszek Tereszkiewicz
Spis treści - PDF
Stron 228
ISBN 978-83-64457-41-8
Cena: 49,00 zł

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
Spis treści - PDF
Red.: Piotr Lenik
Krosno 2018
Stron 585
Format B5
ISBN 978-83-644457-40-1
Cena: 30,00 zł

 

WYBRANE ASPEKTY Z BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Spis treści -PDF
Red.: Barbara -Krochmal Marczak
Krosno 2018
Stron 205
Format B5
ISBN 978-83-644457-33-3
Cena: 20,00 zł

 

CZECZENIA RAMZANA KADYROWA
Spis treści - PDF
Ilja Jaszyn
Krosno 2017
Stron 157
Format B5
ISBN 978-83-644457-34-0
Cena: 10,00 zł

LITERACKIE KROSNO
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis
Krosno 2016
Stron 272
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0
NAKŁAD WYCZERPANY

ENDOKRYNOLOGIA PEDAGOGICZNA DROGĄ ROZWOJU DLA NAUK O ZDROWIU
Prace ofiarowane prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Piontek

Spis treści - PDF

Red.: Renata Rabiasz
Krosno 2016
Stron 242
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0

 

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia naukowa IV Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność 
funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii”

Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Adam Kaznowski i Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2017
Stron 417
Format B5
ISBN 978-83-64457-36-4
Cena: 55,00 zł
NAKŁAD WYCZERPANY

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia naukowa III Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz”

Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak i  Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2016
Stron 240
Format B5
ISBN 978-83-64457-25-8
Cena: 40,00 zł

 

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność funkcjonalna”

Spis treści - PDF
Red.: Józefa Chrzanowska i  Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2015
Stron 549
Format B5
ISBN 978-83-64457-16-6
NAKŁAD WYCZERPANY

MEDYCYNA NATURALNA W LECZENIU I PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW
Materiały naukowe z konferencji „Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów"

Spis treści - PDF
Red.: Anna Goździcka-Józefiak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2014
Stron 149
Format B5
ISBN 978-83-64457-11-1
 NAKŁAD WYCZERPANY

ZIOŁOLECZNICTWO, BIOKOSMETYKI I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji „Ziołolecznictwo, biokosmetyki
i żywność funkcjonalna”
Spis treści - PDF
Red.: Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka
Krosno - Wrocław  2013
Stron 506
Format B5
ISBN 978-83-64457-00-5
NAKŁAD WYCZERPANY

  SKOKI NARCIARSKIE W POLSCE W LATACH 1907-1939
Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Rzeszów; Krosno 2013
Stron 532
Format
ISBN 978-83-89-295-8
NAKŁAD WYCZERPANY
 

DZIECI, RATUJCIE SIĘ! : wspomnienia z Holokaustu
Ronald J. Berger
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 82
Format
ISBN 978-83-89295-79-8
Cena: 4,00 zł

OD PEDIATRII DO ZDROWIA PUBLICZNEGO
Prace ofiarowane prof. dr hab. Pawłowi Januszewiczowi z okazji Jego Jubileuszu
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-34-
ABC narciarstwa alpejskiego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 36
Format A5
ISBN 978-83-89295-13-X
Cena: 7,00 zł
ABC narciarstwa biegowego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 28
Format A5
ISBN 978-83-89295-14-3
Cena: 7,00 zł
   

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito