start

Wychowanie fizyczne

Kierunek Wychowanie fizyczne

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Po studiach możesz pracować w szkole, klubie sportowym lub w innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Do wyboru specjalności (wybór w trakcie studiów):

- Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
- Sportowo-instruktorska      
- Trener osobisty
     
Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych.

Więcej informacji

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito