start

Turystyka i rekreacja

Kierunek Turystyka i rekreacja

Studia trwają 6 semestrów  i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

To wymarzony kierunek dla osób samodzielnych, kreatywnych i wiążących swoją przyszłość z podróżami, przygodą, rekreacją oraz krajową i międzynarodową turystyką biznesową lub pracą w obsłudze ruchu turystycznego. Stosowną wiedzę i umiejętności zdobędziesz wybierając jedną se specjalności (wybór w trakcie studiów):                      

- Nowoczesne zarządzanie w hotelarstwie
- Manager w turystyce i rekreacji
- Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa

Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych i ćwiczeń terenowych.

Więcej informacji

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito