start

Towaroznawstwo

Kierunek Towaroznawstwo

Studia inżynierskie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).
 
Studia dadzą Ci gruntowną wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż. Poznasz czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo towarów. Nauczysz się laboratoryjnych i konsumenckich metod oceny produktów oraz właściwego z nimi postępowania od produkcji, opakowania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji czy użytkowania i utylizacji odpadów.
 
Masz do wyboru specjalności (wybór w trakcie studiów):
 
- Menedżer produktu
- Inżynier jakości
- Logistyka towarów

 

 
Warunki i tryb rekrutacji:
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
 
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, biologicznej, ekonomicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.
 
 
 
Dlaczego Towaroznawstwo?
  
Dlatego, że wszystkie uważne analizy rynku produkcji żywności i jej przetwórstwa prowadzą do wniosku, że w najbliższych latach w znaczący sposób w kraju i za granicą wzrośnie zapotrzebowanie na wysokowartościową i zdrową żywność. Niekoniecznie tanią!
 Wszyscy chcemy jeść smacznie, żyć długo i w dobrej kondycji.
 
Jakie wnioski należy wyciągnąć z powyższej konstatacji? Najprostsze i logiczne.
 
Otóż dla zaspokajania wzrastającego popytu niezbędni będą dobrze wykształceni, przedsiębiorczy i odważni młodzi ludzie, którzy ten popyt zaspokoją – wiedzą i pracą.
Dlatego proponujemy kandydatom studia w zakresie Towaroznawstwa, które dobrze przygotują ich do skutecznego działania w powyższym zakresie.
 
 
Student Towaroznawstwa w czasie siedmiu semestrów zdobędzie:
-       wiedzę o wyrobach spożywczych, przemysłowych, kosmetycznych,
-       wiedzę o surowcach i materiałach stosowanych do produkcji różnego typu towarów,
-       wiedzę o roślinach zielarskich, kosmetycznych, dietetycznych i przyprawowych,
-       umiejętności w zakresie badania surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych,
-       wiedzę i  umiejętności w zakresie procesów technologicznych wytwarzania, stosowania i eksploatacji towarów, własnościach i ocenie użytkowej wyrobów gotowych, sposobach ich konserwacji,  magazynowania i transportu,
-       umiejętności w zakresie handlu, marketingu, reklamie wybranych towarów.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito