start

Rolnictwo

Kierunek Rolnictwo

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). 

To studia dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą przyrodą i ekologią oraz wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, obsługą i prowadzeniem nowoczesnych gospodarstw rolniczych produkujących surowce dla pozyskania bezpiecznej zdrowotnie żywności. Swoją karierę zawodową możesz kształtować wybierając jedną ze specjalności (wybór w trakcie studiów):

- Agroekonomia
- Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Więcej informacji

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 

Dlaczego Rolnictwo?
 
  
Dlatego, że wszystkie uważne analizy rynku produkcji żywności i jej przetwórstwa prowadzą do wniosku, że w najbliższych latach w znaczący sposób w kraju i za granicą wzrośnie zapotrzebowanie na wysokowartościową i zdrową żywność. Niekoniecznie tanią!
 Wszyscy chcemy jeść smacznie, żyć długo i w dobrej kondycji.
 
Jakie wnioski należy wyciągnąć z powyższej konstatacji? Najprostsze i logiczne.
 
Otóż dla zaspokajania wzrastającego popytu niezbędni będą dobrze wykształceni, przedsiębiorczy i odważni młodzi ludzie, którzy ten popyt zaspokoją – wiedzą i pracą.
Dlatego proponujemy kandydatom studia w zakresie Rolnictwa, które dobrze przygotują ich do skutecznego działania w powyższym zakresie.
 
 
Studenta Rolnictwa w czasie siedmiu semestrów nauczymy:
-       uprawy roślin /w tym ziół i batatów/ i hodowli zwierząt w warunkach Podkarpacia,
-       przetwarzania i przechowywania produktów rolnych,
-       organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
-       organizowania i funkcjonowania spółdzielczości, związków producenckich i klastrów w środowisku wiejskim,
-       pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw rolniczych /w tym europejskich/ i pozostałych podmiotów agrobiznesu, alternatywnej działalności gospodarstw rolniczych oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań w technologii produkcji rolniczej,
-       prowadzenia działalności w zakresie agroturystyki.
Wychodzimy z założenia, że absolwent Rolnictwa – powinien być przedsiębiorcą,  umieć prowadzić własne gospodarstwo i  być dobrze  przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.
 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito