start

Produkcja i bezpieczeństwo żywności

Kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności

 

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). 

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z produkcji i przetwarzania żywności, doboru technologii stosowanych w produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, oceny surowców żywnościowych, organizacji procesu produkcji żywności, zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w sferze produkcji, prawa żywnościowego, systemów gwarantujących bezpieczeństwo żywności na każdym etapie produkcji.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia pracy w sektorze gospodarki, instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, oceną ich jakości oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Możesz także znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przetwórniach. Możesz pracować w laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności, służbach sanitarnych i celnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w firmach doradczych i audytujących w łańcuchu żywnościowym, a także w administracji rządowej i samorządowej. Będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i dystrybucji żywności.

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnienie pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito