start

Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo

Studia stacjonarne trwają 6 semestrów. 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych. Nauczysz się sparwowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną i grupą społeczną. Możesz inicjować i wspierać działania na rzecz zdrowia. Możesz mieć własny gabinet pielęgniarski, a także pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Więcej informacji

 Warunki i tryb rekrutacji:

Studia stacjonarne I stopnia

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności. 

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito