start

Pedagogika

Kierunek Pedagogika

 

Kierunek Pedagogika

 Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). Rekrutacja odbywa się na kierunek, wybierasz specjalność po pierwszym semestrze studiów, kiedy bliżej poznasz specyfikę pedagogiki. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność.

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Rekrutacja na kierunek. Wybór specjalności w trakcie studiów. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej.


Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito