start

Międzynarodowa komunikacja językowa

Kierunek Międzynarodowa komunikacja językowa

Kierunek Międzynarodowa komunikacja językowa to  unikatowa w regionie oferta edukacyjna, kierowana do absolwentów szkół średnich oraz aktualnych studentów innych kierunków, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług.  Studia o profilu praktycznym na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa zakładają wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych studentów w oparciu o kształcenie ich sprawności w języku polskim oraz dwóch językach obcych, z jednoczesnym poszerzeniem wiedzy na temat przestrzeni biznesu, usług turystycznych czy nowych mediów.
 
Absolwenci kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa będą mogli wykorzystać swoje umiejętności językowe i kompetencje komunikacyjne w szerokim spektrum kontekstów zawodowych. Pogłębiona o elementy nauk społecznych wiedza humanistyczna, a także wiedza na temat kultury dwóch wybranych przez studentów  obszarów językowych, będą sprzyjały elastycznemu podejściu do nowoczesnego, opartego o innowacyjne technologie komunikacyjne rynku pracy. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi studentom rozwój nawyku i umiejętności komunikacyjnych w poszczególnych gałęziach gospodarki w zależności od wybranej specjalizacji.
 
Na drugim roku studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:
 
·   komunikacja w biznesie z tłumaczeniem - studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  firmach produkcyjnych oraz usługowych wszystkich branż, prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, a także w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą. Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w obszarze np. public relations.
·   komunikacja medialna - studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  mediach tradycyjnych i elektronicznych, fundacjach i stowarzyszeniach,  wydawnictwach, instytucjach kultury, instytucjach administracji i samorządu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 ·   komunikacja w turystyce - studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  firmach w branży turystycznej, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. pilotażu wycieczek.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne) .

 
  
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005):
Konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego.  Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z tego języka.
 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą:
Konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i  języka angielskiego. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które:
1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A,B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego;
2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zertifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego;;
3) osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2;
4) laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.
 
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito