start

Język rosyjski i wiedza o Rosji

Kierunek Filologia, specjalność: Język rosyjski i wiedza o Rosji

Korzystając z doświadczeń naszych absolwentów oraz wieloletnich kontaktów z partnerami z Rosji  w roku akademickim 2017/2018 wprowadzamy specjalność JĘZYK ROSYJSKI I WIEDZA O ROSJI, której absolwenci, dzięki wyspecjalizowanemu praktycznemu profilowi studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w dziale współpracy międzynarodowej, analityka rynku wschodniego lub tłumacza na rzecz polskich i zagranicznych  przedsiębiorstw współpracujących z rosyjskojęzycznymi partnerami.

Z nami nauczysz się języka rosyjskiego od podstaw !

Specjalizacje:
- Język specjalistyczny
- Rosjoznawcza

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne) .

  

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.

 Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Dlaczego filologia ?
  
Badanie przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw z 27 państw członkowskich UE wyraźnie pokazuje, że firmy posiadające spójną strategię kompetencji językowych zwiększyły obroty o 10-25%.
 
W badaniu PIMLICO ("Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises" - Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską),  zleconym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Edukacji i Kultury, przeprowadzono wywiady z 40 firmami spośród 182 wyselekcjonowanych. Badanie zostało ukończone w grudniu 2010 r.
Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy nadal tracą możliwości zawierania umów z powodu barier językowych i kulturowych. Jednakże niektóre firmy wyciągnęły wnioski z przeszłych problemów komunikacyjnych i zdały sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie kompetencjami językowymi w działalności międzynarodowej.
Wśród 10 punktów pozwalających na osiągnięcie sukcesu Komisja Europejska wskazuje między innymi: współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, rekrutowanie pracowników z umiejętnościami językowymi, a także korzystanie z usług zawodowych tłumaczy.
Absolwenci studiów filologicznych w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie gwarantują pracodawcom spełnienie wszystkich tych warunków.
 
Uzyskane w naszej uczelni kompetencje językowe dadzą szansę na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym biznesie. Naszych studentów oprócz wiedzy językowej wyposażymy także w odpowiednie kompetencje międzykulturowe.

Zapraszamy!
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito