start

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską

Kierunek Filologia, specjalność JĘZYK NIEMIECKI ZE SPECJALIZACJĄ NAUCZYCIELSKĄ

Studia dadzą Ci bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, kultury, historii i współczesnej rzeczywistości różnych krajów. Możesz uczyć jezyka niemieckiego, aby zostać nauczycielem, być tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce, świecie mediów.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne).

Specjalizacje:
- język specjalistyczny
- nauczycielska

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka niemieckiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka niemieckiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka niemieckiego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka niemieckiego.

Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka niemieckiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka niemieckiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą:  Goethe –Zertifikat  A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne  oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Dlaczego filologia ?
  
Badanie przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw z 27 państw członkowskich UE wyraźnie pokazuje, że firmy posiadające spójną strategię kompetencji językowych zwiększyły obroty o 10-25%.
 
W badaniu PIMLICO ("Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises" - Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską),  zleconym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Edukacji i Kultury, przeprowadzono wywiady z 40 firmami spośród 182 wyselekcjonowanych. Badanie zostało ukończone w grudniu 2010 r.
Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy nadal tracą możliwości zawierania umów z powodu barier językowych i kulturowych. Jednakże niektóre firmy wyciągnęły wnioski z przeszłych problemów komunikacyjnych i zdały sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie kompetencjami językowymi w działalności międzynarodowej.
Wśród 10 punktów pozwalających na osiągnięcie sukcesu Komisja Europejska wskazuje między innymi: współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, rekrutowanie pracowników z umiejętnościami językowymi, a także korzystanie z usług zawodowych tłumaczy.
Absolwenci studiów filologicznych w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie gwarantują pracodawcom spełnienie wszystkich tych warunków.
 
Uzyskane w naszej uczelni kompetencje językowe dadzą szansę na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym biznesie. Naszych studentów oprócz wiedzy językowej wyposażymy także w odpowiednie kompetencje międzykulturowe.

Zapraszamy!
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito