start

Filologia polska

Kierunek Filologia Polska

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne).

Filologia polska:
 
Studia na kierunku Filologia polska pozwolą Ci poznać nowoczesne media, zagadnienia komunikacji społecznej, techniki dyskusji i negocjacji, podstawy dziennikarstwa, zdobędziesz wiedzę o literaturze i języku, kulturze i zjawiskach społecznych oraz umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania tekstu i obrazu, gromadzenia informacji.
Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować jako redaktor, specjalista w zakresie public relation, analityk zasobów informacyjnych i nauczyciel, przygotowany także do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możesz wybrać jedną z DWÓCH specjalności: 

Moduł edytorsko-medialny
Moduł edytorsko-medialny kierowany jest do osób zainteresowanych pracą w nowoczesnych wydawnictwach oraz w mediach. Jego absolwenci są specjalistami od obsługi programów do edycji tekstu, a także grafiki komputerowej. Jednocześnie w trakcie studiów zapoznają się z zasadami pracy w mediach, rozwijając zdolność samodzielnego realizowania dziennikarskich wyzwań.
 
Humanistyka cyfrowa
Zagadnienia dotyczące humanistyki cyfrowej (
digital humanities) pomagają absolwentom odnaleźć swoje miejsce w podlegającym coraz szybszym przemianom technologicznym świecie, w nowych gałęziach gospodarki (analizy statystyczne i ch interpretacje, popularyzacja wiedzy, digitalizacja danych). Absolwent uzyska tu także wiedzę i umiejętności z zakresu nowych mediów, fotografii i filmu, badania zasobów cyfrowych, wizualizacji wiedzy i informacji (grafika komputerowa), podstaw przedsiębiorczości i marketingu w Internecie, a także psychologii społecznej.
 
 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i historii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Dlaczego filologia ?
  
Badanie przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw z 27 państw członkowskich UE wyraźnie pokazuje, że firmy posiadające spójną strategię kompetencji językowych zwiększyły obroty o 10-25%.
 
W badaniu PIMLICO ("Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises" - Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską),  zleconym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Edukacji i Kultury, przeprowadzono wywiady z 40 firmami spośród 182 wyselekcjonowanych. Badanie zostało ukończone w grudniu 2010 r.
Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy nadal tracą możliwości zawierania umów z powodu barier językowych i kulturowych. Jednakże niektóre firmy wyciągnęły wnioski z przeszłych problemów komunikacyjnych i zdały sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie kompetencjami językowymi w działalności międzynarodowej.
Wśród 10 punktów pozwalających na osiągnięcie sukcesu Komisja Europejska wskazuje między innymi: współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, rekrutowanie pracowników z umiejętnościami językowymi, a także korzystanie z usług zawodowych tłumaczy.
Absolwenci studiów filologicznych w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie gwarantują pracodawcom spełnienie wszystkich tych warunków.
 
Uzyskane w naszej uczelni kompetencje językowe dadzą szansę na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym biznesie. Naszych studentów oprócz wiedzy językowej wyposażymy także w odpowiednie kompetencje międzykulturowe.

Zapraszamy!

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito