start

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Kierunek Filologia, specjalność: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne).

Studia dadzą Ci bardzo dobrą znajomość dwóch języków obcych, kultury, historii i współczesnej rzeczywistości różnych krajów. możesz uczyć języka obcego, być tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce, świecie mediów.  

Więcej informacji

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z jednego z tych języków.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: 1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A,B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; 2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zerifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; 3) osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Dlaczego filologia ?
  
Badanie przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw z 27 państw członkowskich UE wyraźnie pokazuje, że firmy posiadające spójną strategię kompetencji językowych zwiększyły obroty o 10-25%.
 
W badaniu PIMLICO ("Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises" - Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską),  zleconym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Edukacji i Kultury, przeprowadzono wywiady z 40 firmami spośród 182 wyselekcjonowanych. Badanie zostało ukończone w grudniu 2010 r.
Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy nadal tracą możliwości zawierania umów z powodu barier językowych i kulturowych. Jednakże niektóre firmy wyciągnęły wnioski z przeszłych problemów komunikacyjnych i zdały sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie kompetencjami językowymi w działalności międzynarodowej.
Wśród 10 punktów pozwalających na osiągnięcie sukcesu Komisja Europejska wskazuje między innymi: współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi, rekrutowanie pracowników z umiejętnościami językowymi, a także korzystanie z usług zawodowych tłumaczy.
Absolwenci studiów filologicznych w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie gwarantują pracodawcom spełnienie wszystkich tych warunków.
 
Uzyskane w naszej uczelni kompetencje językowe dadzą szansę na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym biznesie. Naszych studentów oprócz wiedzy językowej wyposażymy także w odpowiednie kompetencje międzykulturowe.

Zapraszamy!
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito