start

Budownictwo

Kierunek Budownictwo

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

W trakcie trwania studiów studenci uzyskują kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Program kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej i technologii informatycznych. Praktyki realizowane są przy współpracy z firmami budowlanymi z dużym doświadczeniem w branży.

Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku budownictwo uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim na kierunku budownictwo.

Masz do wyboru specjalności (wybór od IV semestru studiów):

Konstrukcje budowlane

Praktyczne przygotowanie w zakresie: zasad konstruowania obiektów budowlanych,  realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nowoczesnych materiałów,  zarządzania i nadzorowania procesami budowlanymi, metod komputerowych
i technologii informatycznych.

Budowa dróg

Praktyczne przygotowanie w zakresie: zasad konstruowania dróg i skrzyżowań,  nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych metod budowania dróg, zastosowania technik komputerowych w projektowaniu dróg ulic i skrzyżowań, kanonów inżynierii ruchu.

 

Więcej informacji

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, turnieju budowlanego.

Harmonogram rekrutacji


  

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 


 

 

Inżynier królem – przeczytaj koniecznie

 

 

 

W cenie są inżynierowie. Zarówno ci od jakości produktów, jak i specjaliści od produkcji, utrzymania ruchu, automatycy, robotycy. Zatrudniają ich nie tylko nowe firmy produkcyjne, które w ostatnich miesiącach powstały w Specjalnych Strefach Ekono­micznych, lecz także działające od lat spółki z branży górniczej, stalowej i opakowań. Warunkiem zatrudnienia jest jednak dobra znajomość najnowszych technologii i języków, bo produkcja, żeby podnieść się z za­paści, musi zwiększyć konkurencyjność i cały czas szukać nowych rynków zbytu - wyjaśnia Artur Ra-gan z agencji Work Express.

 

 

Średnie miesięczne wynagro­dzenie polskiego inżyniera wynosi ok. 5 400 zł brutto, ale tak jak w przypadku informatyków wiele zależy od doświadczenia i lokalizacji. Ci zaraz po studiach mogą liczyć na ok. 3-3,5 tys. zł brutto, a ci z kilkunastoletnim doświadczeniem na 7-10 tys. zł brutto. Jednak już zarobki inżynierów tzw. starej daty działających w zawodzie ponad 20 lat wyraźnie spadają. Z raportu Sedlak&Sedlak wynika, że inżynierowie pracujący od 21 do 30 lat zarabiają średnio 6,2 tys. zł brutto, zaś ci ze stażem przekraczającym 31 lat - 5,7 tys. zł brutto.

 

W ostatnich miesiącach ruszyły procesy rekrutacyjne w branży motoryzacyjnej. Na początku sierpnia zaczął się nabór pracowników do nowego zakładu międzynarodowego koncernu BASF w Środzie Śląskiej. Będzie to największa w Europie fabryka katalizatorów spalin w Europie, w której pracę znajdzie docelowo 400 osób. Firma szuka m.in. inżynierów mechaników i elektryków, techników, operatorów maszyn, laborantów, analityków finansowych. Wkrótce zaś ruszy nabór robotników do produkcji. Jesienią zacznie się również rozruch w nowej fabryce amerykańskiego koncernu Dayco w Ty­chach, produkującej elementy do silników samochodowych. Poszukiwani są m.in. różnej specjalności inżynierowie, a także wykwalifikowani pracownicy - przede wszystkim osoby z wiedzą w dziedzinie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej metali oraz obróbki gumy.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito