start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

RSS i organizacje studenckie

Rada Samorządu Studenckiego
TV PWSZ
Chór uczelniany
Zespół Muzyczny
Zespół Wokalny
Uczelniany Zespół Pieśni i Tańca
 

Studenckie Koła Naukowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oferuje swoim studentom wiele możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań wybiegających poza obowiązujące programy dydaktyczne. Jedną z form takiej działalności są Studenckie Koła Naukowe. W bieżącym roku funkcjonuje 25 Studenckich Kół Naukowych, w pełnym spektrum prowadzonych kierunków. Poza poszerzaniem wiedzy i zainteresowań, uczestnictwo w zajęciach koła naukowego przygotowuje studentów do działalności naukowej i egzaminu dyplomowego. Każde koło posiada opiekuna - pracownika Uczelni będącego specjalistą w danej dziedzinie wiedzy. Problematyka jaką zajmują się koła naukowe jest wielokierunkowa, a formy działalności bardzo urozmaicone. Poza zajęciami na terenie Uczelni, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo - szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach, realizują projekty naukowo - badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno - gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

SKN Akademia Budownictwa Regionalnego
SKN Anglistów
SKN Biologiczno - Medyczne
SKN Ekonomistów
SKN Finanse
SKN Germanistów
SKN Granit
SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku
SKN Informatyki NEO
SKN Konstruktorów V Design
SKN Produkcji i bezpieczeństwa Żywności
SKN Lotników
SKN Organizacji i Zarządzania
SKN Planta Medica
SKN Przekładnia
SKN Reportersko - Filmowe
SKN Rotor
SKN Rusycystów Dosug
SKN Sesto Elemento
SKN Towaroznawców
SKN Turystyczno - Geograficzne
SKN Twórczych Pedagogów
SKN Wolontariatu Studenckiego
SKN Zabytkoznawców i Krajoznawców

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito