start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Nasze cele

Szanowni Państwo

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,

 

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 wznowiła działalność Grupa Absolwentów działająca przy PWSZ w Krośnie. Grupa Absolwentów PWSZ w Krośnie jest (nieformalną) organizacją zrzeszającą absolwentów naszej uczelni, stwarzającą możliwości odnowienia znajomości oraz integrowania się ze środowiskiem absolwentów uczelni.

 

Działalność Grupy Absolwentów PWSZ w Krośnie ma na celu:

  • stworzenie bazy informacyjnej  dającej naszym Absolwentom możliwość wymiany doświadczeń zawodowych a także utrwalenia kontaktów,
  • wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej Absolwentów PWSZ w Krośnie,
  •  kształtowanie i wzmacnianie relacji ze środowiskiem lokalnym, społeczno-gospodarczym  oraz instytucjami
  •  wspieranie inicjatyw podjętych przez Absolwentów PWSZ w Krośnie,
  • organizację różnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych
  • informowanie o przedsięwzięciach podjętych przez uczelnię, w tym sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowie i sport

 

Chcielibyśmy również zachęcić naszych Absolwentów do wyrażania opinii dotyczących tworzenia nowych kierunków studiów, a także do modyfikowania programów kształcenia w oparciu o zdobyte doświadczenie zawodowe.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito