start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Aktualności

„KOMPAS – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ PODKARPACKICH NEET"

04-03-2016

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rusza z ciekawym projektem,
atrakcyjnym dla studentów i absolwentów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie oraz DANMAR
COMPUTERS we współpracy z partnerem zagranicznym YouNet z siedzibą w
Bolonii we Włoszech rozpoczyna realizację projektu  „KOMPAS –
KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ PODKARPACKICH
NEET”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo
podkarpackie, należących do grupy NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training), które spełniają łącznie
następujące warunki:

1) posiadają status osoby niepracującej (bezrobotnej lub biernej
zawodowo),

2) nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkolą się (min. w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do
projektu),

4) są w przedziale wiekowym 18-35 lat,

5) znają język angielski lub język włoski w stopniu komunikatywnym,

6) znają obsługę komputera i posiadają predyspozycje do pracy w
branży informatycznej (tylko grupa informatyczna).

Projekt zakłada aktywizację 48 osób (po 24 osoby w ramach 2 edycji)w
2 specjalizacjach: INFORMATYCZNEJ I TURYSTYCZNEJ (po 24 osoby w
każdej).

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

1)   PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO MOBILNOŚCI, m.in.:

Opracowanie IPD, grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne,
przygotowanie z języka angielskiego 90 godz. i języka włoskiego 30
godz., przygotowanie kulturowe, przygotowanie psychologiczne oraz kursy
wg potrzeb (branże IT i Turystyczna).

2)   POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZA GRANICĄ:

60-dniowy pobyt za granicą wraz ze stażem w firmach mających
siedzibę w Bolonii we Włoszech działających w branżach: Technologii
Informacyjnych (IT) oraz Turystycznej. Wszystkie koszty związane z
udziałem w stażu zapewniono w ramach Projektu.

3)   WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO POWROCIE DO KRAJU:

Indywidualne spotkania doradczo - aktywizująco – podsumowujące,
szkolenie aktywizujące, indywidulane wsparcie psychologiczne, kurs z
języka angielskiego, 3-m-ne płatne staże zawodowe w firmach
informatycznych lub turystycznych dla każdego UP.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie lub
chcielibyście uzyskać dodatkowe informacje na temat projektu proszę
się kontaktować z Panią Małgorzatą Kilian z Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A: tel. tel. 17 86 76 229, e-mail:

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito